O FIRMIEPracownia Projektowo - Usługowa
Bogusław Dyduch

Pracownia Projektowo Usługowa prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania, instalacji, konserwacji i serwisu systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów dozorowych CCTV, systemów kontroli dostępu, systemów ochrony peryferyjnej i systemów sygnalizacji pożaru.

Wśród naszej szerokiej oferty związanej z działalnością teleinformatyczną znajduje się także opracowanie założeń budowy społeczeństwa informacyjnego.

W ramach wsparcia przeprowadzanych Inwestycji Pracownia Projektowo-Usługowa obsługuje Inwestorów w zakresie wykonania następujących etapów:
  • Opracowanie wymagań użytkowych - Audyt przedinwestycyjny;
  • Opracowanie założeń funkcjonalno-użytkowych: Koncepcje i Programy Funkcjonalno-Użytkowe;
  • Wykonanie projektu technicznego oraz budowlanego;
  • Sprawdzenie i zaopiniowanie projektu;
  • Nadzór nad instalacją oraz uruchomieniem systemu;
  • Przekazanie systemu klientowi;


  • Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch realizuje także Strategie Bezpieczeństwa oraz szereg innych dokumentów związanych z budową bezpiecznego społeczeństwa. Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch świadczy pełen zakres usług związanych z nadzorem technicznym nad przeprowadzanymi Inwestycjami. Duże doświadczenie w zakresie prowadzenia w imieniu Inwestora nadzoru nad Inwestycją owocuje wypełnieniem wszystkich założonych celów, zgodność zamierzenia z przepisami prawa oraz najnowszymi normami branży IT. W skład naszych usług wpisana jest także pomoc w zakresie pozyskiwania dofinansowania Inwestycji z środków Unii Europejskiej. Wszystkie wiadomości niezbędne do zapoznania się z naszą ofertą znajdą Państwo w zakładce O Firmie.
    © Copyright 2014 Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch Wszystkie prawa zastrzeżone.