KALENDARIUM
Kalendarium firmy zawiera przełomowe daty w których Pracownia Projektowo – Usługowa Bogusława Dyducha rozwijała swój wachlarz usług i podnosiła swoją jakość:

ROK WYDARZENIE
1995 Plany inwestycyjne monitoringu wizyjnego miasta Wrocławia
1998 Rozpoczęcie działalności w zakresie usług związanych z: monitoringiem wizyjnym, nadzorem technicznym, opracowywaniem SIWZ, udziałem w pracy komisji przetargowej w roli eksperta.
1999 Praca w komisji przetargowej przy wyłonieniu najlepszego oferenta Systemu Telewizji użytkowej dla Wrocławskiego Rynku
od 2000 r. Ekspert PISA (Polska Izba Systemów Alarmowych)
od 2000 r. Biegły Sądowy z zakresu systemów zabezpieczeń mienia i osób (telewizja przemysłowa, systemy alarmowe, sieć komputerowa, sygnalizacja p.poż) przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu; od 2003 przy Sądzie Okręgowym w Katowicach; od 2004 przy sądzie Okręgowym w Krakowie
2004 Skuteczne opracowanie dokumentacji dla realizacji monitoringu wizyjnego w oparciu o radiową transmisję danych LMDS
2004 - 2006 Udział w pracach Paneli Ekspertów przy ocenie projektów w ramach "Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006" na Dolnym Śląsku
2008 Rozszerzenie zakresu usług o opracowania związane z sieciami szerokopasmowymi: Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Sosnowiec, Czeladź, Zabrze
2010 Powołanie do grona ekspertów dopracowujących Koncepcję Bezpieczeństwa dla Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau. W zakres odpowiedzialności eksperckiej weszły systemy CCTV, I&HAS oraz ACC
2010 Rozpoczęcie cyklu publikacji w czasopiśmie branżowym Systemy Alarmowe - rola konsultanta technicznego redakcji SA
© Copyright 2014 Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch Wszystkie prawa zastrzeżone.