NASZE REALIZACJE


2013

01.2013 - Aktualizacja projektu budowy monitoringiu wizyjnego dla miasta Legnicy. Projekt obejmuje wykonanie sytemu monitoringowego wraz z centrum nzadzoru. Wizja zostaje przekazywana w technologi Eternet, światlowodem lub bezprzewodowo.
02.2013 - Wykonanie realizacji zadania pn. "Dokumentacja projektowa rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa" - Monitoring Miejski. Opracowano dokumentacje budowlano-wykonawczą dla systemu monitoringu wizyjnego opartego o technologię cyfrową i sieć transmisji danych IP składającą się z 7 punktów kamerowych oraz 5 radiowych punktów dostępu do sieci Internet.
09.2013 - Opracowanie koncepcji kosztorysowej dla muzeum archeologiczno - historycznego w Głogowie na potrzeby inwestycji "Ochrona i Prezentacja ruchomych zabytków archeologicznych i historycznych z obszaru zachdniej Polski, będących wielokulturowym dziedzictwem europejskim."
-Powrót na górę-

2012

01.2012 - Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie technicznym dla inwestycji pn. "Rozbudowa Monitoringu Wizyjnego Sródmieścia Cieszyna o trzy punkty kamerowe"
03.2012 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji teletechnicznych w ulicy Chodowieckiego w Nysie na potrzeby monitoringu wizyjnego
04.2012 - Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji , w szczególności projektu technicznego - wykonawczego rozbudowy miejskiego systemu monitoringu Miasta Bydgoszczy o monitoring ul. Dworcowej w Bydgoszczy (22 kamery) obejmującego także funkcjonalna integrację miejskiego monitoringu oraz wykonanie przedmiaru robót w zakresie realizacji całej inwestycji
06.2012 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Systemu Sygnalizacji Pożaru DS ARKA przy ul. Olszewskiego 25 we Wrocławiu
07.2012 - Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla dzierżawy kanalizacji kablowej Telekomunikacji polskiej s.a. pod budowę światlowodu w miejscowości Mikołajki.
07.2012 - Nadzór nad realizacją zadania "Monitoring miejski - budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa - etap I i II"
10.2012 - Wykonanie koncepcji technicznej w raz z wszystkimi uzgodnieniami, do realizacji projektu monitoringu wizyjnego dla miasta Wojkowice.
10.2012 - Opracowanie koncepcji technicznej budowy systemu monitoringu wizyjnego dla obiektów przy pl. Szarych Szeregów w Nowogardzie (działka geodezyjna nr 122/4 obręb 3 m. Nowogard w tym skatepark, boisko do piłki ręcznej, kort tenisowy, plac zabaw oraz teren imprez plenerowych przy plaży).
11.2012 - Opracowanie koncepcji technicznej dla realizacji budowy systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Trzcianka, dla zadania pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Trzcianka”.
12.2012 - Opracowanie dokumentacji i budowa monitoringu wizyjnego na terenie Wyspy Słodowej oraz Wyspy Bielarskiej, dla miasta Wrocławia. Inwestycja obejmuje budowę cyfrowego systemu obejmującego 10 kamer z możliwością rozbudowy i podłaczeniem do istniejącej sieci w dwóch technologiach przyłaczeniowych (światłowodowa i bezprzewodowa)
-Powrót na górę-

2011

02.2011 - Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Bystrzyca Kłodzka
05.2011 - Opracowanie aktualizacji dokumentacji na uzupełnienie monitoringu na terenie Miasta Końskie
05.2011 - Wykonanie opracowań projektowych dla planowanej inwestycji pn. "Modernizacja systemu monitoringu Miasta Turku"
06.2011 - Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa systemu monitorowania wizyjnego CCTV Miasta Wrocławia na Obszarze Wsparcia (40 kamer)"
07.2011 - Opracowanie koncepcji technicznej budowy systemu monitoringu wizyjnego obszaru Wyspy Słodowej we Wrocławiu
11.2011 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu monitoringu wizyjnego centrum Miasta Nysa
-Powrót na górę-

2010

03.2010 - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji przemysłowej CCTV dla zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonowskiego w Jeleniej Górze"
03.2010 - Wykonanie aktualizacji "Koncepcji Budowy Radiowej Platformy przesyłu danych łącznie z planowaniem radiowym dla Tarnowskich Gór z przeznaczeniem do wykorzystania realizacji inwestycji Video-monitoring miasta
06.2010 - Wykonanie koncepcji technicznej projektu pn. "Kompleksowa modernizacja systemów bezpieczeństwa PMAB w Oświęcimiu
07.2010 - Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo wykonawczej Monitoringu Wizyjnego dla Śródmieścia Cieszyna
07.2010 - Opracowanie "Koncepcji budowy monitoringu wizyjnego Miasta Tarnowskie Góry"
08.2010 - Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej zadania pn. "Budowa systemu monitorowania wizyjnego CCTV Miasta Wrocławia na Obszarze Wsparcia (40 kamer)"
09.2010 - Opracowanie aktualizacji Programu Funkcjonalno Użytkowego dla projektu "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec"
10.2010 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano - wykonawczej, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie pozwoleń na budowę dla inwestycji pn. "Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy"
12.2010 - Opracowanie koncepcji budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Wałbrzychu
-Powrót na górę-

2009

01.2009 - Opracowanie dokumentu pn. "Program funkcjonalno - użytkowy dla miejskiej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Sosnowcu"
03.2009 - Opracowanie dokumentacji techniczno - wykonawczej dla projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Czeladź"
05.2009 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla zadania pn. "Rozbudowa aktualnego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lubina o kolejne 3 lokalizacje oraz wymiana dotychczasowej platformy radiowej na nowocześniejszą"
07.2009 - Opracowanie koncepcji technicznej systemu CCTV oraz programu funkcjonalno - użytkowego związanego z modernizacją i rozbudową obecnie funkcjonującego systemu monitoringu miasta w Legnicy
07.2009 - Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na rozbudowę Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy o 5 punktów kamerowych - Etap IV
08.2009 - Wykonanie koncepcji monitoringu śródmieścia Miasta Niemodlin opartego na łączach radiowych
08.2009 - Opracowanie dokumentacji przetargowej na system DSO dla inwestycji identyfikowanej pod nazwą "Dźwiękowy System Ostrzegawczy w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A."
10.2009 - Opracowanie koncepcji technicznej sieci szerokopasmowej dla Gminy Stare Babice
11.2009 - Opracowanie koncepcji technicznej sieci szerokopasmowej WiMax w oparciu o łącza radiowe dla Gminy Stare Babice
-Powrót na górę-

2008

02.2008 - Opracowanie dokumentacji technicznej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring wyjazdów do miasta w oparciu o identyfikację pojazdów na odstawie tablic rejestracyjnych"
02.2008 - Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno - użytkowego dla postępowania przetargowego planowanego przez Gminę Żolibórz w Warszawie pn. "Budowa systemu transmisji danych w oparciu o łącza radiowe i technologię WiMax"
03.2008 - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla Gminy Goleniów
04.2008 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej monitoringu Miasta Kędzierzyna-Koźla
04.2008 - Opracowanie wytycznych i założeń technicznych do opracowania inwentaryzacji i koncepcji dla projektu pn. SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
04.2008 - Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na rozbudowę Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy o 3 punkty kamerowych - Etap III
06.2008 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy radiowego systemu monitoringu ulicznego Miasta Chełm
07.2008 - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego prac związanych z przystosowaniem Hotelu Asystenta przy ul. Pautcha 5/7 we Wrocławiu do wymagań bezpieczeństwa p.poż.
08.2008 - Opracowanie koncepcji technicznej inwestycji pn. "Przeciwdziałanie e-wykluczeniu w Sulejówku - w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek
10.2008 - Opracowanie koncepcji technicznej dla zadania pn. "Budowa systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza"
11.2008 - Opracowanie koncepcji technicznej dla inwestycji : "Inwentaryzacja i koncepcja techniczna dla projektu Silesia-Net dla Gmin Tarnowskie Góry"
12.2008 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla zadania pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Lubina o 20 kolejnych punktów kamerowych"
-Powrót na górę-

2007

02.2007 - Wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. "Monitoring wizyjny Miasta Zabrze"
06.2007 - Wykonanie Koncepcji Budowy Radiowej Platformy przesyłu danych łącznie z planowaniem radiowym dla Tarnowskich Gór z przeznaczeniem do wykorzystania realizacji inwestycji Video-monitoring miasta
06.2007 - Wykonanie Koncepcji Budowy Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej
07.2007 - Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej systemu DSO dla Telewizji Polskiej S.A.
10.2007 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz wykonanie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Monitoring wizyjny Miasta Bogószów Gorce"
11.2007 - Opracowanie koncepcji monitoringu wizyjnego Miasta Racibórz w oparciu o radiową platformę przesyłu danych
12.2007 - Opracowanie projektu technicznego informatyzacji Gminy Wołomin , łącznie z opracowaniem interfejsów integrujących połączenia informatyczne z innymi operatami telekomunikacyjnymi lub gminami
-Powrót na górę-

2006

02.2006 - Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej I etapu systemu monitoringu wizyjnego Miasta Siedlce, na odcinku od ul. Piłsudskiego 45 do Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Starowiejskiej 66
04.2006 - Wykonanie części technicznej dokumentu pn. "Program Funkcjonalno Użytkowy" oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego pn. "Monitoring Wizyjny CCTV Miasta Kluczbork"
07.2006 - Wykonanie strategii budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla Powiatu Głogowskiego
07.2006 - Opracowanie koncepcji technicznej i funkcjonalnej dla projektu i budowy systemu monitoringu wizyjnego i dźwiękowego Stadionu Miejskiego w Polkowicach w ramach zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Polkowicach
08.2006 - Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy systemu monitoringu Miasta Wrocław dla dzielnicy Stare Miasto w oparciu o radiowe systemy transmisji danych klasy LMDS
09.2006 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy systemu informatycznego i monitoringu CCTV Miasta Zielonka
-Powrót na górę-

2005

02.2005 - Wykonanie projektu technicznego systemu monitoringu wizyjnego miasta Pisz w oparciu o radiowy system transmisji danych LMDS
03.2005 - Wykonanie koncepcji - projektu pn. System sterowania i nadzoru taboru autobusowego KM Głogów"
04.2005 - Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej systemu monitoringu wizyjnego Miasta Mławy
04.2005 - Wykonanie projektu technicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu monitoringu CCTV Miasta Torunia na obszarze Staromiejskim"
05.2005 - Opracowanie koncepcji technicznej szerokopasmowego przesyłu danych (budowy systemu Monitoringu Miasta Tomaszów Mazowiecki kamerami CCTV opartego o radiowy system przesyłu danych LMDS)
05.2005 - Wykonanie części technicznej dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącego postępowania przetargowego pn. "Monitoring Wizyjny CCTV Miasta Zduńska Wola wykorzystujące radiowe medium przysyłu sygnału w paśmie publicznym"
09.2005 - Wykonanie dokumentacji koncepcyjno - technicznej do budowy platformy cyfrowej w Mieście Świdnicy
09.2005 - Opracowanie założeń projektowych do mieszanej platformy przesyłu danych radio i światłowód na cele monitoringu Miasta Wołomin wraz z integracja z istniejącą siecią radiową teleinformatyczną w Gminie Zielonka
10.2005 - Opracowanie dokumentu pn. "eGłogów - Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie"
10.2005 - Opracowanie koncepcji technicznego systemu monitoringu Miasta Siedlce w oparciu o planowaną magistralę światłowodową wraz z koordynacją koncepcji magistrali światłowodowej w celu dostosowania jej do potrzeb transmisji sygnału monitoringu wizyjnego
10.2005 - Wykonanie szczegółowego opisu technicznego i kosztorysu do projektu pn. "Modernizacja sieci teleinformatycznej zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju"
11.2005 - Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pod nazwą "Dostawa urządzeń, wykonanie punktu kamerowego w rejonie dworców PKS i PKP, włączenie go do radiowego systemu monitoringu Miasta Zakopane oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej"
-Powrót na górę-

2004

01.2004 - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu "Silesia-Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego"
07.2004 - Wykonanie części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. Monitoringu wizyjnego w obiektach szkolnych we Wrocławiu
08.2004 - Wykonanie części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. Monitoringu wizyjnego CCTV okolic Dworca Głównego PKP we Wrocławiu
08.2004 - Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla inwestycji pn. "Monitoring wizyjny CCTV miasta Lubina z wykorzystaniem łączy radiowych jako medium przesyłu sygnałów"
11.2004 - Opracowanie koncepcji funkcjonowania projektu modernizacji sieci teleinformatycznej ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju
-Powrót na górę-

2003

07.2003 - Wykonanie koncepcji budowy systemu monitoringu wizyjnego CCTV miasta Lubin
10.2003 - Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla inwestycji pn. "Monitoring wizyjny CCTV miasta Lubin"
-Powrót na górę-

2002

09.2002 - Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie monitoringu wizyjnego w mieście Świdnicy
-Powrót na górę-
© Copyright 2014 Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch Wszystkie prawa zastrzeżone.