UPRAWNIENIA


Dyplom

ukończenia kursu na audytora wewnętrznego systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji

Certyfikat

ukończenia kursu na audytora wewnętrznego systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001

Świadectwo

ukończenia szkolenia z budowy eksploatacji oraz pomiarów linii optotelekomunikacyjnych

Zaświadczenie

o ukończeniu kursu na projektanta i instalatora systemów zabezpieczających przed włamaniem i pożarem
Certyfikat
potwierdzający umiejętność w zakresie "Projektowania i planowania radiowego systemu WIBAS
Decyzja
o nadaniu licencji pracownika zabezpieczenia technicznego
Zaświadczenie
o ukończeniu kursu "Projektantów i nstalatorów systemów zabezpieczeń publicznych zbiorów i dóbr kultury"
Certyfikat
"Cisco Certificate Of Completion - Interconnecting sco Networking Devises (ICND1 , ICND2)"
Dyplom
FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów
Certyfikat
Polskiej Izby Systemów Alarmowych z 2011r.
Certyfikat
Polskiej Izby Systemów Alarmowych z 2005r.
Certyfikat
Polskiej Izby Systemów Alarmowych z 2000r.
Zaświadczenie
Polskiej Izby Systemów Alarmowych
Zaświadczenie
Polskiej Izby Systemów Alarmowych
Certyfikat
organizacji ARITECH
List Gratulacyjny
Komendy Głównej Policji
Poświadczenie
Bezpieczeństwa od firmy ASCOMONT
Zaświadzczenie
Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kadr
Zaświadczenie
o ukończeniu kursu "Projektantów instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru"
Zaświadczenie
o ukończeniu kursu "Projektantów instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru"
Decyzja
prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
Nominacja
a biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
Nominacja
na biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
Nominacja
na biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Nominacja
na biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie
Nominacja
na biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie
Nominacja
a biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Nominacja
a biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Certyfikat
ukończenia szkolenia firmy Milestone
© Copyright 2014 Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch Wszystkie prawa zastrzeżone.