STRONA GŁÓWNAPracownia Projektowo - Usługowa Bogusław Dyduch w swojej działalności skupia się przede wszystkim na osiągnięciu celu jakim jest prawidłowe przeprowadzenie Inwestycji oraz spełnienie oczekiwań Inwestora. Poprzez działalność projektową i opiniodawczą świadczy szereg usług związanych z branżą teleinformatyczną oraz systemami zabezpieczeń osób i mienia.
Pracownia Projektowo – Usługowa Bogusław Dyduch posiada potencjał do realizacji projektów związanych z budową światłowodowych i bezprzewodowych sieci szerokopasmowych, budową radiowych platform transmisji danych, tworzeniem systemów monitorowania wizyjnego miast, monitoringiem wyznaczonych obiektów, w tym obiektów zabytkowych.


© Copyright 2014 Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch Wszystkie prawa zastrzeżone.