Pracownia Projektowo – Usługowa Bogusław Dyduch

Pracownia Projektowo Usługowa oferuje swoje usługi w zakresie projektowania, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów dozorowych CCTV, systemów kontroli dostępu, systemów ochrony peryferyjnej i systemów sygnalizacji pożaru oraz innowacyjnych rozwiązań dla budowania Smart City i szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego.
Pracownia Projektowo-Usługowa oferuje wsparcie inwestycyjne dla Inwestorów w zakresie:

 • Opracowania wymagań użytkowych - Audyt przed inwestycyjny;
 • Opracowania założeń funkcjonalno-użytkowych: Koncepcje i Programy Funkcjonalno-Użytkowe;
 • Pomoc w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • Wykonanie projektu technicznego oraz budowlanego;
 • Sprawdzenia i zaopiniowania projektu;
 • Nadzór nad instalacją oraz uruchomieniem systemu;
 • Przekazanie systemu klientowi;

Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch świadczy pełen zakres usług związanych z nadzorem technicznym nad przeprowadzanymi Inwestycjami. Duże doświadczenie w zakresie prowadzenia w imieniu Inwestora nadzoru nad inwestycją owocuje wypełnieniem wszystkich założonych celów, zgodność zamierzenia z przepisami prawa oraz najnowszymi normami branży IT.

Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch opracowuje także Strategie Bezpieczeństwa oraz szereg innych dokumentów związanych z budową bezpiecznego społeczeństwa.

Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch oferuje również wykonanie audytów Bezpieczeństwa Fizycznego oraz ekspertyz w zakresie systemów ochrony technicznej.

W skład naszych usług wpisana jest także pomoc w zakresie pozyskiwania dofinansowania Inwestycji z środków Unii Europejskiej.

Bogusław Dyduch

Bogusław Dyduch

Bogusław Dyduch jest absolwentem kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Posiada uprawnienia z zakresu systemów alarmowych - Ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych, Rzeczoznawca w zakresie systemów alarmowych.

Na mocy postanowień Sądów Okręgowych we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach zostałem nominowany na Biegłego Sądowego w zakresie systemów zabezpieczeń mienia i osób.

Od 1998 roku prowadzi działalność gospodarczą pn. "Pracownia Projektowo-Usługowa Bogusław Dyduch",

Jego Motto brzmi:

„Nawet jak zajmujesz się produkcją gwoździ, rób je najlepiej na świecie”

Kalendarium

2019

 • Rozszerzenie zakresu usług o rozwiązanie w zakresie SMART CITY

2017 r. - aktualnie

 • Świadczenie usługi nadzoru w fabryce BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., oddział we Wrocławiu

2011 r. - aktualnie

 • Świadczenie usług w zakresie:- opracowanie koncepcji,- opracowanie programów funkcjonalno-użytkowego,- opracowanie dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej (projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentacja kosztorysowa),- uzyskanie niezbędnych uzgodnień,- uzyskanie pozwoleń na budowę,

2010 r.

 • Powołanie do grona ekspertów dopracowujących Koncepcję Bezpieczeństwa dla Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau. W zakres odpowiedzialności eksperckiej weszły systemy CCTV, I&HAS oraz ACC
 • Rozpoczęcie cyklu publikacji w czasopiśmie branżowym Systemy Alarmowe - rola konsultanta technicznego redakcji SA

2008 r.

 • Rozszerzenie zakresu usług o opracowania związane z sieciami szerokopasmowymi: Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Sosnowiec, Czeladź, Zabrze

2004-2006 r.

 • Udział w pracach Paneli Ekspertów przy ocenie projektów w ramach "Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006" na Dolnym Śląsku

2004 r.

 • Skuteczne opracowanie dokumentacji dla realizacji monitoringu wizyjnego w oparciu o radiową transmisję danych LMDS

od 2000 r.

 • Ekspert PISA (Polska Izba Systemów Alarmowych)
 • Biegły Sądowy z zakresu systemów zabezpieczeń mienia i osób (telewizja przemysłowa, systemy alarmowe, sieć komputerowa, sygnalizacja p.poż) przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu; od 2003 przy Sądzie Okręgowym w Katowicach; od 2004 przy sądzie Okręgowym w Krakowie

1998 r.

 • Rozpoczęcie działalności w zakresie usług związanych z: monitoringiem wizyjnym, nadzorem technicznym, opracowywaniem SIWZ, udziałem w pracy komisji przetargowej w roli eksperta.

1995 r.

 • Plany inwestycyjne monitoringu wizyjnego miasta Wrocławia